Skip to content

Sklep

publikacja-1

Du da di Du! Przewodnik metodyczny

Du da di Du! Przewodnik metodyczny to książka dla nauczyciela dzieci w wieku szkolnym, napisana zgodnie z koncepcją Edwina Gordona. Zawiera motywy tonalne i rytmiczne na początkowy etap edukacji formalnej (audiacja właściwa) oraz zabawy i piosenki wraz z ćwiczeniami ruchowymi. Książka prezentuje także w jaki sposób wprowadzić dzieciom zapis nutowy (audiacja notacyjna).
Dodatkowo w Przewodniku znajduje się szczegółowe omówienie ćwiczeń i zadań z Książki ucznia nr 1 z tej samej serii.

Du-da-di-Du-Czytam-i-audiuje-wg-Edwina-Gordona

Du da di Du! Czytam i audiuję, książka ucznia nr 1

Książka ucznia: Du da di Du! Czytami i audiuję 1 oparta jest w całości na Music Learning Theory autorstwa amerykańskiego psychologa muzyki i wybitnego pedagoga, Edwina E. Gordona.Książka zawiera różnorodne ćwiczenia i zadania dla dzieci mających gotowość do podjęcia formalnej edukacji muzycznej (audiacja właściwa). Jest połączeniem zeszytu ćwiczeń i solfeża.

Znajdziesz tu:

 • motywy tonalne i rytmiczne do czytania i pisania
 • ćwiczenia z elementami improwizacji i podstawy kompozycji
 • zadania utrwalające poznany materiał
 • dwugłosy w metrum dwudzielnym i trójdzielnym
 • ćwiczenia słuchowe – melodyczne i rytmiczne
 • ćwiczenia melodyczne-rytmiczne w trzech tonacjach

W Książce nr 1 operujemy makro- i mikrobitami w metrum dwudzielnym i trójdzielnym, poznajemy rozdrobnienia w metrum dwudzielnym, poznajemy tonacje F-dur, G-dur i C-dur.

Podrecznik-ucznia-2-okladka

Du da di Du! Czytam i audiuję! Książka ucznia nr 2

Książka ucznia nr 2 zawiera różnorodne ćwiczenia i zadania będące kontynuacją pracy z Książką ucznia nr 1.

W podręczniku znajdziesz:

 • motywy tonalne i rytmiczne do czytania i pisania
 • ćwiczenia z elementami improwizacji i podstawy kompozycji
 • zadania utrwalające poznany materiał
 • dwugłosy w metrum dwudzielnym i trójdzielnym
 • ćwiczenia słuchowe – melodyczne i rytmiczne
 • ćwiczenia melodyczne-rytmiczne w tonacjach durowych i molowych.

W Książce ucznia nr 2 operujemy makro- i mikrobitami i rozdrobnieniami w metrum dwudzielnym i trójdzielnym, oraz wydłużeniami w metrum dwudzielnym, poznajemy dźwięki przejściowe i pomocnicze (sąsiadujące) a także klucz basowy, śpiewamy ćwiczenia w tonacjach G-dur – e -moll, F-dur – d-moll, wprowadzamy także tonację D-dur.

Pakiet-motywy-tonalne (1)

Du da di Du! Czytam i audiuję: materiały uzupełniające:
-Pakiet: materiały tonalne™

Pakiet Materiały Tonalne™ to materiały uzupełniające z serii Du da di Du! (umuzykalnianie dzieci szkolnych). Pakiet jest odpowiedni także dla nauczycieli gordonowców pracujących z innymi podręcznikami.
W skład zestawu wchodzą:

 • Podręcznik z motywami, wersja dla nauczyciela zawierający zestawy gotowych motywów durowych w kluczu wiolinowym i basowym, w 4 tonacjach, w wersji dla nauczyciela z podpisaną solmizacją relatywną (e-book pdf z możliwością wydruku);
 • Prezentacje Tonalne w formie slajdów graficznych zawierające: Motywy, Zestawy Motywów, Ćwiczenia w Czytaniu i Ćwiczenia w Improwizacji Podczas Czytania (w wersji pdf);
 • Tablice z motywami: tonalne do wydruku w formacie A4 (tablice otrzymasz w wersji e-book pdf z możliwością wydruku).
Pakiet-rytmiczny

Du da di Du! Czytam i audiuję: materiały uzupełniające

– Pakiet: materiały rytmiczne™

Pakiet Materiały Rytmiczne™ to materiały uzupełniające z serii Du da di Du! (umuzykalnianie dzieci szkolnych). Pakiet jest odpowiedni także dla nauczycieli gordonowców pracujących z innymi podręcznikami.
W skład zestawu wchodzą:

 • Podręcznik z motywami, wersja dla nauczyciela zawierający zestawy gotowych motywów o różnych stopniach trudności – od łatwych do średnio trudnych, w wersji dla nauczyciela z podpisanymi sylabami rytmicznymi (e-book pdf z możliwością wydruku);
 • Prezentacje Rytmiczne w formie slajdów graficznych zawierające: Motywy, Zestawy Motywów, Ćwiczenia w Czytaniu i Ćwiczenia w Improwizacji Podczas Czytania (w wersji pdfTablice z motywami rytmicznymi do wydruku w formacie A4 (makro- i mikrobity, rozdrobnienia, wydłużenia, razem 96 różnych tablic z motywami) (tablice otrzymasz w wersji e-book pdf z możliwością wydruku).
 • Instrukcja „Jak pracować z motywami rytmicznymi”.
Motywy-tonalne-i-rytmiczne-dla-grup-początkujących

Motywy tonalne i rytmiczne wg Edwina E. Gordona – pakiet podstawowy

Pakiet „Motywy tonalne i rytmiczne dla klas rozpoczynających edukację formalną” to gordonowskie materiały edukacyjne dla nauczycieli autorstwa Urszuli Polak.
Pakiet zawiera Motywy Tonalne (solmizacja relatywna) i Motywy Rytmiczne i został on zaprojektowany dla nauczycieli pracujących zgodnie z MLT Edwina Gordona. Dotyczą one poziomu Skojarzenia graficzne (czytanie muzyki).
Jako dodatek w pakiecie znajduje się 8 prezentacji z motywami tonalnymi w 3 tonacjach, motywami rytmicznymi oraz ćwiczeniami w czytaniu i improwizacji.
Tonacje motywów tonalnych: F, G, C. Funkcje: tonika i dominanta.
Motywy rytmiczne: metrum 2- i 3 dzielne. Funkcje makro- i mikrobity oraz rozdrobnienia.

Zrzut-ekranu-2023-03-23-o-11.38.19

Karty do gry z motywami rytmicznymi

Karty typu memory, z motywami rytmicznymi. 5 serii po 8 motywów dwudzielnych, ułożonych według stopnia trudności. W talii znajduje się 80 kart.

1-2

Odlotowe scenariusze zajęć muzycznych dla grup przedszkolnych

Odlotowe scenariusze zajęć muzycznych dla grup przedszkolnych to zupełnie nowa pozycja na polskim rynku. Zawiera ona 12 scenariuszy zajęć muzycznych dla grup dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Całość publikacji jest zgodna z koncepcją Edwina Eliasa Gordona.
W ćwiczenia, piosenki i rytmiczanki wprowadza nas fabuła proponowana na dany tydzień. Motywem przewodnim może więc być „Podróż dookoła świata”, „Wyprawa do lasu” lub wizyta „W baśniowej krainie”.

W ramach scenariusza znajdziesz:

 • Piosenki bez słów, także w nietypowych tonalnościach (np. miksolidyjskie, lub frygijskie) z nagraniami dostępnymi po zeskanowaniu kodu QR
 • Najłatwiejsze piosenki ze słowami
 • Propozycje różnorodnych utworów do słuchania
 • Rytmiczanki, także w nietypowych metrach
 • Motywy tonalne i rytmiczne
 • Najłatwiejsze zadania do zagrania na małych instrumentach
 • Opis zabaw ruchowych zgodnych z proponowaną fabułą
Dumba-dum

Dumba dum – podręcznik do kierowania edukacją muzyczną najmłodszych dzieci

Gordonowski podręcznik do umuzykalniania najmłodszych! Dumba Dum! to podręcznik do kierowania edukacją muzyczną najmłodszego dziecka (0-4 l.) zgodnie z koncepcją Edwina E. Gordona, autorstwa Urszuli Polak.