Skip to content

ROCZNY KURS GORDONOWSKI

1
2
3

DO KOGO SKIEROWANE SĄ WARSZTATY?

  1. Pedagodzy
  2. Nauczyciele szkół i przedszkoli
  3. Osoby zainteresowane tematyką warsztatów

TEMATY, KTÓRE PORUSZAMY NA WARSZTATACH

3-2.2

ZOBACZ, JAK PRZEBIEGAJĄ WARSZTATY

Kurs obejmuje 9 zjazdów, 9 webinariów oraz zajęcia praktyczne – łącznie odbędą się 174 godziny szkoleniowe.
Dodatkowo, organizator zapewnia możliwość odbycia praktyk w Autorskiej Szkole Muzyki ALLEGRETTO.

 

Szczegółowy harmonogram kursu:

9 zjazdów x 14 h = 126 h
8 webinariów x 8 h =8 h
10h pracy online z Platformą Edukacyjną
30 h praktyk – samodzielne prowadzenie grupy z przedziału wiekowego 0-10 lat (dziennik praktyk).

 

Terminy zajęć stacjonarnych:

02-03.12.2023

03-04.02.2024

02-03.03.2024

06-07.04.2024

08-09.06.2024

24-25.08.2024

14-15.09.2024

19-20.10.2024

11-12.05.2024

 

Terminy mogą ulec zmianie tylko w sytuacji losowej, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Zajęcia będą odbywać się w grupie maksymalnie 16-osobowej.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest:

zdanie egzaminu (teoria + praktyka)

30 godzin praktyk (przedstawienie dziennika praktyk i rozmowa o nich)

frekwencja na zajęciach na poziomie min 70%

uiszczenie opłaty

 

Zapisy:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, udział w rozmowie rekrutacyjnej na platformie zoom oraz po otrzymaniu wyników rekrutacji wpłata wpisowego (950 zł) w ciągu 5 dni od otrzymania wyniku. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona

Formularz rejestracyjny: Zgłoszenia na Kurs Gordonowski 

Tu umówisz 20 minutową rozmowę rekrutacyjną na platformie zoom:

Uwaga: zanim umówisz rozmowę, najpierw zapoznaj się uważnie z tą stroną, przeczytaj wymagania formalne, warunki, cennik i terminy. Koniecznie wypełnij Formularz rejestracyjny powyżej! Umawiając rozmowę potwierdzasz, że masz wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie min. szkoły muzycznej II st. Po umówieniu rozmowy rekrutacyjnej ostateczne potwierdzenie wraz z linkiem zoom przyjdzie do Ciebie drogą mailową, w ciągu 1-3 dni. Potwierdzenie i link wysyłamy manualnie, nie przychodzą automatycznie.

PROWADZĄCA WARSZTATY

mgr sztuki Urszula Polak

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyrygentka chórów dziecięcych, pierwszy na Dolnym Śląsku certyfikowany specjalista – instruktor zajęć muzycznych wg nowatorskiej koncepcji Edwina Eliasa Gordona, członkini Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz The Gordon Institute for Music Learning, uczestniczka wielu międzynarodowych warsztatów i seminariów gordonowskich, z wykształcenia nauczyciel muzyki i rytmiki.

Kurs rozpocznie się 2 grudnia 2023 we Wrocławiu!

Cena kursu: 3350zł (w tym 950 zł wpisowego).

Istnieje możliwość wpłaty w ratach:

  • 1 rata: 3350 zł – (w tym 950 zł wpisowego, płatne w ciągu 5 dni od otrzymania wyników rekrutacji);
  • 2 raty po 1260 zł + wpisowe*;
  • 4 raty po 660 zł  + wpisowe*;
  • 10 rat po 290 zł  + wpisowe*

* opłata wpisowa 950 zł, płatne w ciągu 5 dni od otrzymania wyników rekrutacji.

Wpłaty za udział w kursie nie podlegają zwrotowi. Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku nie przyjęcia uczestnika na kurs z powodu braku miejsc – opłata zostanie zwrócona na konto.